Actualia aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders

Datum artikel: 01-03-2024

Dit seminarie gaat in op een aantal actualiteitsthema’s inzake tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Actualia 80%-grens
  • De belastingadministratie gaat steeds meer over tot dubbele taxatie (premieverwerping bij de vennootschap en taxatie van diezelfde premie als voordeel van alle aard bij de bedrijfsleider): quid?
  • De totaal onderschatte fiscale impact van de nieuwe Transparantiewet op de 80%-grens in het licht van het nieuw uitvoerings-KB anno 2024
  • Hoe evolueert de discussie over de verrekening in de 80%-grens van ‘aanvullende pensioenen uit het verleden’?
  • Wat is het belang van een regelmatige en maandelijkse bezoldiging en wat zijn de aandachtspunten in dit verband voor accountants?
 • IPT-verzekering versus VAPZ
 • Positionering van de IPT-verzekering t.o.v. winstreservering in de vennootschap met aanleg van een liquidatiereserve