Actualia handelshuurwetgeving - Dokter Kristof Vanhove

Datum artikel: 02-12-2022

Als cijferberoeper worden we op regelmatige basis geconfronteerd met de handelshuurwetgeving. Dit kan zowel vanuit het standpunt van verhuurder als van de huurder zijn. Zowel de bepalingen van het gemene huurrecht (bv. kantoorhuur) als van de handelshuur worden aan de hand van modelclausules besproken. Hierbij kan gedacht worden aan de duur, opzegging en hernieuwing van een overeenkomst. De voorgestelde modelclausules worden ook getoetst aan de meest recente rechtspraak. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan de valkuilen waarin respectievelijk een huurder of verhuurder kan vallen (en hoe dit vermeden kan worden).

Dit seminarie zal gegeven worden door Mr. Vanhove Kristof (Integra advocaten) die gespecialiseerd is in vastgoedrecht en een uitgebreide expertise heeft op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.