Overdracht handelszaak aan vennootschap: optimalisatietechnieken

Datum artikel: 08-03-2024

Binnen dit seminarie zal de heer Huybrechts uiteenzetten hoe we de overdracht van een handelszaak aan een vennootschap kunnen optimaliseren. Hierbij zullen er concrete aandachtspunten uit de praktijk worden meegegeven alsook wat er dient gekend en toegepast te worden om deze overdracht succesvol uit te voeren.