Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler - Paul Van Eesbeeck (WEBINAR)

Datum artikel: 04-09-2020

De recente ontwikkelingen inzake woonfiscaliteit zorgen er voor dat steeds meer bedrijfsleiders op zoek gaan naar alternatieven financieringstechnieken voor de verwerving van vastgoed. Een interessant alternatief is vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler. Tijdens dit seminarie staat dhr. Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot bij Vereycken & Verecyken Legal, stil bij de mogelijkheden die de tweede pensioenpijler ons bieden voor vastgoedfinanciering en de fiscale consequenties ervan.