Verslaggeving - Patrick Huybrechts

Datum artikel: 22-11-2019

Als cijferberoeper begeleiden we onze cliënten vaak bij de opmaak van de verplichte verslaggeving conform de vennootschapswetgeving. Het is belangrijk om steeds de correcte procedures toe te passen en alle accurate vermeldingen op te nemen in deze verslagen. Het niet correct naleven van de vennootschapswetgeving kan immers leiden tot mogelijke aansprakelijkheden voor het bestuurders van een vennootschap, maar zeker ook voor de cijferberoeper.

Patrick Huybrechts, accountant bij Parmentier Bedrijfsrevisoren, geeft tijdens dit BVC-seminarie een overzicht van de praktische toepassingsgebieden en voorwaarden van diverse verplichte verslagen.

De volgende verslagen komen o.a. aan bod:

-          Het jaarverslag

-          Verslaggeving bij een belangenconflict

-          Verslaggeving bij de alarmbelprocedure

-          Verslaggeving bij een WCO-procedure

-          Verslaggeving bij ontbinding en vereffening

-          …