Lid worden

Het lidgeld voor het jaar 2024 werd door de algemene vergadering bepaald op:

  • Voor leden: 750 EUR
  • Voor pas afgestudeerden (2021 of later): 100 EUR


Indien u lid wenst te worden van BVC dient u het toetredingsformulier aan te vragen via info@bvc-beroepsvereniging.be. Uw kandidatuur wordt binnen de maand behandeld door de Raad van Bestuur. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van haar beslissing.


Voordelen lidmaatschap: gratis toegang tot alle seminaries ingericht door BVC (met attest ITAA).