Raad van bestuur

Voorzitter: Kris Jonckheere, Gecertificeerd Fiscaal Accountant

Eerste ondervoorzitter en secretaris: Daan Mergaert, Gecertificeerd Fiscaal Accountant

Tweede ondervoorzitter en penningmeester: Dieter Devlamynck, Fiscaal Accountant